POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : GRON-TECH Gabriela Grądowska, ul. Krakowska 41a, 45-076 Opole nr CIDG

Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji przez administratora umowy, polegającej na wykonaniu wybranej przez Panią/Pana usługi.

Podanie danych osobowych jest zatem dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przez GRON-TECH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w razie podnoszenia przez Strony ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane mogą być udostepniane podmiotom świadczącym usługi hostingu, tj. home.pl i onet.pl oraz usługi spedycyjne.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich sprostowania, usunięcia (do bycia „zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Jeżeli wyrażała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach innych niż wykonanie umowy, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Może Pani/Pan cofnąć zgodę poprzez wysłanie oświadczenia tej treści na adres email: grontech@grontech.pl , telefonicznie 774541721 lub osobiście w siedzibie administratora, a także tradycyjną przesyłką na adres GRON-TECH Gabriela Grądowska, ul. Krakowska 41a, 45-076 Opole.

Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Call Now ButtonZADZWOŃ